Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………..6
CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SỔ TAY BẢO DƯỠNG……………………………7
PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG………………..8
I. BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN LÀ GÌ?……………..9
1.1. Định nghĩa Bảo dưỡng…………………………………………………………9
1.2. Bảo dưỡng Tiên tiến khác với Bảo dưỡng truyền
thống như thế nào?……………………………………………………………11
1.3. Các loại hình Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến trên
thế giới………………………………………………………………………………….11
1.4. Mô hình bảo dưỡng đề xuất cho Việt Nam…………………….18

II. TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG BẢO DƯỠNG CÔNG
NGHIỆP TIÊN TIẾN?……………………………………………………………19
2.1. Các lợi ích của Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên Tiến…………19
2.2. Các điều kiện đảm bảo sự khả thi áp dụng Bảo
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến ở Việt Nam………………………20
2.3 Các điển hình áp dụng……………………………………………………….28
III. BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?…………………………………………………32
3.1. Kiểm toán Bảo dưỡng – Bạn đang ở đâu?……………………….33
3.2. Triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết cho Bảo
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến…………………………………………..33
3.3. Tích hợp bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến vào hoạt
động quản lý hàng ngày của doanh nghiệp………………….33
3.4. TPM và Kaizen……………………………………………………………………..34

PHẦN 2. CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU………………………………………………………36
1. 5S trong bảo dưỡng công nghiệp…………………………………………………..37
2. Bản chất hoạt động và quá trình hỏng của thiết bị……………………..40
3. Bảo dưỡng sửa chữa (bảo dưỡng hỏng máy)……………………………….54
4. Bảo dưỡng phòng ngừa…………………………………………………………………..61
5. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ quản lý
bảo dưỡng)…………………………………………………………………………………………79
6. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ
kỹ thuật bảo dưỡng)…………………………………………………………………………88
7. Một ví dụ về lựa chọn thiết bị chẩn đoán tình trạng tại
Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam………………………………………………102
8. Hệ thống trao đổi thông tin………………………………………………………….111
9. Hiệu suất tổng thể (GER)………………………………………………………………..122
10. Cấu trúc hồ sơ kỹ thuật…………………………………………………………………..134
11. Cấu trúc hồ sơ thiết bị…………………………………………………………………….141
12. Xây dựng hồ sơ thiết bị và cơ sở dữ liệu bảo dưỡng………………….163
13. Cập nhật tài liệu bảo dưỡng………………………………………………………….169
14. Tự kiểm toán bảo dưỡng………………………………………………………………..173
15. Lý thuyết phân tích chức năng……………………………………………………..183
16. Quản lý tài chính bảo dưỡng dựa trên tình trạng………………………195
17. Tổ chức bảo dưỡng…………………………………………………………………………204
18. Hệ thống Giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị
bằng kỹ thuật dao động máy………………………………………………………..229
19. Ví dụ ứng dụng và triển khai TPM ở công ty
giấy Bãi Bằng……………………………………………………………………………………..266
20. Khái niệm và các nội dung cơ bản của TPM………………………………..269
21. Lý thuyết TPM và hướng dẫn triển khai TPM………………………………290
22. Quản lý thiết bị………………………………………………………………………………..326
23. Bảo dưỡng sản xuất và an toàn…………………………………………………….330
24. Giám sát tình trạng thiết bị……………………………………………………………334
25. Chú giải giao diện phần mềm kế toán bảo dưỡng…………………….371
26. Kaizen………………………………………………………………………………………………..387
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?yqkau30q40yhkkk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *