Hóa Học Hữu Cơ 1 – Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đĩnh | Đỗ Đình Rãng, 402 Trang

zcMục lục
Lời nói đầu
Chương 01 – Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Chương 02 – Liên kết và sự biến đổi liên kết ở hợp chất hữu cơ
Chương 03 – Một số phương pháp phôt thường dùng trong hóa hữu cơ
Chương 04 – Hidrocacbon No
Chương 05 – Hidrocacbon Không No
Chương 06 – Hidrocacbon thơm
Chương 07 – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Câu hỏi ôn tập
Tài liệu tham khảo
Index

Hóa học hữu cơ 1 gồm 7 chương. Các chương 1,2,3,4 và 5 do Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đĩnh biên soạn. Các chương 6 và 7 fp Pgs.Ts. Đỗ Đình Răng biên soạn. Các chương 1 và 2 đề cập những vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trạng thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học. Hai chương này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và dữ liệu về cấu trúc, về nhiệt động học để việc nghiên cứu các loại hợp chất hữu cơ ở các chương sau được thuận lợi và sâu sắc.
Chương 3 giới thiệu 4 phương pháp phổ thông dụng trong hóa học hưu cơ là phổ tử ngoại – khả biến, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, đây là những công cụ không thể thiếu đối với hóa học hữu cơ. Ở các chương này, phần cơ sở lí thuyết được trình bày ngắn ngọn, các dữ liệu được sắp xếp ở dạng bảng tiện lợi cho việc sử dụng, đặc biệt có đưa nhiều thí dụ minh họa nhằm giúp người đọc không những nắm được lí thuyết mà còn biết cách vận dụng chúng.
Các chương 4,5,6 trình bày cấu trúc, đồng phân, danh pháp, tính chất, phương pháp điều chế và ứn dụng của ankan, xicloanka, anken, ankin, dien, sơ lược về tecpen và aren. Chương 7 giới thiệu các nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên (dầu mỏ, khí thiên nhiên và than mỏ) cũng các phương pháp chế hóa chúng thành thương phẩm. Ở các chương này, những vấn đề lí thuyết tiên tiến, những phương pháp tổng hợp mới lạ trong phòng thí nghiệm và nhất là trong công nghiệp đã được chú trọng đưa vào thay thế cho những gì đã lạc hậu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Đình Răng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?uj1pqoiqs0bzl8b
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *