Ngân Hàng Đề Thi Môn Hóa Học Đại Cương – Nhiều Tác Giả

Câu 1: Tốc độ trung bình, tốc độ tức thời của một phản ứng được tính như thế nào?
Câu 2: Thế nào là phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp. Cho ví dụ?
Câu 3: Thiết lâp phương trình động học của phản ứng bậc 1.
Câu 4: Một phản ứng bậc 1 dạng A → B. Nồng độ ban đầu của A bằng 0.5 mM. Sau 2 giây còn lại 0.25 mM. Hỏi sau 3 giây nồng độ của A là bao nhiêu?
Câu 5: Một phản ứng bậc một có hằng số tốc độ k1 = 8.10-3 min-1. Hỏi sau thời gian bao lâu nồng độ ban đầu của chất phản ứng giảm đi 4 lần.
Câu 6: Một phản ứng có hệ số nhiệt độ bằng 3.5. Hỏi khi tăng nhiệt độ thêm 300 tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần.
Câu 7: Hệ số nhiệt độ của một phản ứng bằng 3. Hỏi cần phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu độ để tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần.
Câu 8: Một phản ứng có hệ số nhiệt độ bằng 2, ở 00C phản ứng kết thúc sau 1024 ngày. Hỏi ở 500C phản ứng kết thúc sau bao lâu?
Câu 9: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán hủy t1/2 là 30 năm.Hỏi sau bao lâu 99% số nguyên tử của nó bị phân hủy.
——

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Chưa biết
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?qjt3bwbr1yynrcu[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *