LV_Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 là 1 công ty cổ phần trực thuộc Khu quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam. Chức năng chính của Công ty là quản lý toàn bộ tuyến Quốc lộ 1A từ điểm đầu Km0 Hữu Nghị quan đến Km285+500 Dốc Xây Thanh Hóa.

Mặc dù hoạt động trên cả hai lĩnh vực song song là công ích và kinh doanh, vừa phải đảm bảo những yêu cầu, nhiệm vụ công ích mà Nhà nước giao, vừa phải đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả đối với các cổ đông cũng như các cán bộ công nhân viên của công ty. Nhưng trong những năm qua, nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, cục Đường bộ Việt Nam cũng như sự lãnh đạo tài tình của bộ máy quản trị công ty cộng với một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kiến thức, có năng lực chuyên môn cao … Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 ngày càng lớn mạnh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao cũng như kinh doanh có hiệu quả, giúp cho đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng tốt lên.

Theo đúng kế hoạch thực tập đã được Nhà trường đưa ra và nhận được sự giúp đỡ rất to lớn của Giáo viên hướng dẫn cũng như của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236, tôi đã đến công ty thực tập. Trong thời gian thực tập, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các phòng ban của công ty. Chính điều này đã giúp tôi có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu về các hoạt động của công ty. Tôi cũng đã nghiêm túc và rất cố gắng tìm hiểu về công ty một cách kỹ lưỡng nhất nhằm có thể hoàn thành được Báo cáo tổng hợp về công ty.

Nội dung tóm tắt

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Doanh nghiệp.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp.

3. Đặc điểm kinh doanh của Doanh nghiệp

4. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp

5. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp

 

Các bạn để mail ở dưới comment

Visit my web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *