[Slide Bài giảng] Hệ điều hành – Phạm Tuấn Sơn, 366 Trang

Chương 1. Tổng quan Hệ điều hành
n Phát biểu hệ điều hành là gì
n Giải thích vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính
n Trình bày các chức năng của hệ điều hành
n Trình bày đặc điểm của một số kiến trúc hệ điều hành
n Trình bày quá trình khởi động máy tính
Chương 2. Thành phần bảo vệ và bảo mật
n Thảo luận các mối đe dọa hệ thống máy tính
n Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành
n Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành Windows NT
Chương 3. Hệ thống quản lý tập tin
n Trình bày cấu tạo đĩa từ
n Trình bày các khái niệm về hệ thống tập tin
n Trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa và trong bộ nhớ
n Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng
Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT
n Mô tả chi tiết tổ chức hệ thống tập tin FAT
Chương 4. Quản lý tiến trình
– Mô hình tiến trình
– Trạng thái tiến trình
– Thông tin quản lý tiến trình
– Quá trình điều phối tiến trình
– Các thuật toán điều phối
Chương 5. Đồng bộ hóa tiến trình
– Xử lý đồng hành và các vấn đề
– Bài toán đồng bộ hóa
– Các giải pháp đồng bộ hóa
– Các bài toán đồng bộ hóa kinh điển
Chương 6. Quản lý bộ nhớ
– Tổng quan
– Chuyển đổi địa chỉ
– Vài trò quản lý bộ nhớ của HĐH
– Các mô hình tổ chức bộ nhớ
Chương 7. Bộ nhớ ảo
– Vấn đề với Real Memory
– Ý tưởng Virtual Memory
– Thực hiện Virtual Memory
– Các chiến lược của Virtual Memory
– Hiện tượng thrashing

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Tuấn Sơn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.27MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?32jtsjl30x3oade
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *