[Slide Bài giảng] Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Phạm Nguyên Thảo, 282 Trang

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu 
• Khái niệm Database
• Tạo và quản lý Database
• Các kiểu dữ liệu
• Tạo và quản lý bảng
• Ràng buộc toàn vẹn đơn giản
• Các thao tác trên dữ liệu
Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu 
• Khái niệm về phụ thuộc hàm
• Khái niệm về dạng chuẩn
• Chuẩn bị cài đặt CSDL
• Cài đặt chỉ mục với SQL Server
Chương 4: Transact-SQL nâng cao
• Khai báo và sử dụng biến
• Các lệnh điều khiển
• Cursor
• Stored procedure
• Function
Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger 
• Trigger
• Khung nhìn
• Quản trị quyền người dùng
• Sao lưu và phục hồi dữ liệu
Chương 6: Giới thiệu về giao tác

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Nguyên Thảo
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 14.06 MB

 
 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?v4jj04n474or6nd
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *