Tiếng anh kỹ thuật-Understanding technical english _ Tập 3

Đây là cuốn sách cuối cùng trong series Understanding technical english, đây là tập khá khó nhưng lại rất có ích cho công việc vì đi sâu vào các vấn đề cũng như các chuyên môn kỹ thuật mà bạn mong muốn được học,
Để học được tốt hơn bạn nên tìm thêm cuốn từ điển Engineering DIctionary khá hay và đầy đủ. Có thể in ra để học được thuận lợi hơn.

uderte3

1.Estimating Repairs
(Car repairs are used as an example)
2. Technical Report and Estimate
(House decorating is used as an example)
3. Car Running Instructions
4. Tape-deck Maintenance
5. The Electrical Engineer
6. Machines with Brains
7. Electronics
8. Television
9. Air-conditioning
10. Man the Master-builder
11. System Building
12. A Contract between a Builder and his Client: Excerpts
13. Cranes
14. Fire Protection
15. Solar Energy
16. Drainage
17. Ship Repairing
18. Arc-welding
19. The Internal Cornbustton Engine
20. Hydraulics

 

Link mediafire:

http://www.mediafire.com/?jw9oikxx3p9ao47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *