Sách kỹ thuật

Sách thiết kế cơ bản và nâng cao cho Proengineer 5.0

Sách gồm 320 trang khổ A4, chất lượng in.

 

 120k/Cuốn

Xem nội dung chi tiết của sách ở đây:

 


Giáo trình được biên soạn gồm 8 chương:
Chương 1- Mở đầu.
Chương 2- Các lệnh về tập tin trong Pro/Engineer Wildfire 5.0 .
Chương 3- Sketch (Vẽ phác thảo).
Chương 4- Các lệnh vẽ Solid cơ bản.
Chương 5- Tạo các Datums và sao chép đối tượng.
Chương 6- Các lệnh hiệu chỉnh kỹ thuật và hỗ trợ Model.
Chương 7- Các lệnh tạo mặt cơ bản và thao tác trên bề mặt.
Chương 8- Các lệnh vẽ nâng cao.

proe 1111 proe 5555 proe2222 proe3333 proe4444
Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn ông Hoàng Khương – Văn phòng đại diện
SAEILO tại Việt Nam, cố thầy giáo Th.S Lê Trung Thực – Khoa Cơ khí, Trường Đại học
Bách khoa TPHCM, kỹ sư Hoàng Trung Kiên – Phòng B11, Công ty TNHH MTV Điện 2
cơ hóa chất 15 Thái Nguyên và các thành viên của diễn đàn cơ khí http://www.meslab.org
đã có những đóng góp chuyên môn sâu sắc.

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button