PRO/E WILDFIRE _ Hướng dẫn lắp ráp tạo chuyển động trên ProE

ProE chế độ lắp ráp ( Assembly ) được sử dụng để lắp ráp các chi tiết lại với nhau thành cụm lắp ráp hoàn chỉnh. Các bộ phận lắp ráp ( Compoment ) có thể các chi tiết ( Part ) hoặc cụm lắp ráp ( SubAssembly) có sẵn có thể được tạo mới trực tiếp từ trong môi trường lắp ráp trên phần mềm ProE

Các chi tiết có mặt trong mô hình lắp ráp trên Proe luôn được duy trì các ràng buộc của nó với các file nguồn. Trong chi tiết ( Part) khi một kích thước chỉnh sửa thì lắp ráp chi tiết đó được thay đổi theo và ngược lại

ProE

 

Xem online

Để có thể học modul lắp ráp các bạn cần phải biết thiết kế các thi tiết trên Proe .

Link download giáo trình

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pRnRKdUJZcmNqUVU/view?usp=sharing

Chia sẽ thêm với các bạn giáo trình thiết kế mặt ( surface ) trên ProE