Đồ án điện tử: Hệ thống hẹn giờ tưới cây tự động

Khi cần thực hiện các đề tài tự động đơn giản thì những tài liệu tham khảo như này sẽ rất hữu ích, thậm chí việc làm một hệ thống hẹn giờ rất quan trọng trong cuộc sống bận rộn như hiện nay.

tuoi-cay-tu-dong

VIệc hẹn giờ tự động có thể áp dụng cho bật tắt thiết bị, bơm nước, đóng ngắt thiết bị.

FIle đề tài gồm báo cáo word, file ppt và file dự án đi kèm

do-an-tuoi-cay

Chương 1: Tổng Quan Về hệ Thống……………………………………………1

1.1  Đạt vấn đề ……………………………………………………………………1

1.2 Các phương thức đã được sử dụng trước đó……………………………….1

1.3 Nhiệm vụ của luận văn…………………………………………………………..1

1.4Thực hiện ………………………………………………………………………2

1.4.1Sơ đồ khối của hệ thống…………………………………………………….2

1.4.2 Mô tả hoạt động của mô hình………………………………………………2

Chương2:Lý thuyết về mạch ………………………….…………………………3

2.1 Phần tử lôgic AND……………………………………………..……………. 3

2.2 Tổng quan về flip flop (FF)……………………..…………………………………..3

2.2.1 Các loại FF …………………………………………………………………4

a) FF SR (mạch lật lại đặt)……………………………………………………….4

b) FF JK…………………………………………………………………………..5

c) FF T…………………………………………………………………………….6

d) FF D……………………………………………………………………………6

e) Mạch chốt D …………………………………………………………………..7

2.2.2 Flip flop khi có thêm ngõ vào trực tiếp……………………………………8

2.3 Tụ điện………………………………………………………………………..9

2.4 Điên trở ………………………………………………………………………9

2.5 Diốt…………………………………………………………………………..10

a) Phân cực thuận:………………………………………………………………10

b) Phân cực nghịch:……………………………………………………………..11

2.6 LED……………………………………………………………………….….11

a.Hình dạng led……………………………………………………………….….11

 b.Hoạt động …………………………………………………………………….12

2.7 Thạch anh……………………………………………………………………13

2.8 transistor………………………………………………………………….…14

Chương 3:Thiết kế và thi công mô hình phần cứng………………………….15

3.1Cấu trúc phần cứng…………………………………………………………15

3.2 Các khối chức năng…………………………………………………………15

3.2.1 Khối tạo xung lock………………………………………………………..15

3.2.2Khối đếm sô nhị phân:…………………………………………………….17

3.2.3Khối sử lý tín hiệu logic……………………………………………………17

3.2.4khối On/OFF Relay ………………………………………………….……18

3.2.5 Khối hiển thị………………………………………………………………18

3.3 Hình ảnh thực Hình ảnh thực của mô hình phần cứng  …………………19

sponsor

Máy in3D Delta Premium

Máy in3D Delta Base 230×320

Máy in 3D Prusa i3 khung nhôm

Chương 4: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH………………………20

4.1 Sơ đồ nguyên lý………………………………………………………………20

4.2 Nguyên lý hoạt động …………………………………………………..……21

Chương 5: THI CÔNG MẠCH IN…………………………………………….22

5.1 Sơ đơ sấp xếp linh kiện………………………………………………..…….22

5.2 Sơ đồ mạch in…………………………………………………………..……22

5.3Dụng cụ sử dụng……………………………………………………………..23

5.4Quá trình thi công ……………………………………………………………23

Chương 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI….24

6.1 Nhận xét chung………………………………………………………………24

6.2 Hướng phát triển đề tài…………..…………………………………………24

Link tải:

http://www.tranyen.com/download/do-an-hen-gio-tuoi-cay.html