Giáo trình thiết kế mạch điện với Eagle

Chào mừng các bạn đến với chương trình Eagle phiên bản dành cho Windows, MAC, Linux
Đây là chương trình quan trọng và rất hữu ích đối với những người theo học chuyên nghành Điện-
Điện Tử, Tự động hoá và Cơ điện tử v.v.

EAGLE có nghĩa là: Easily
Applicable
Graphical
Layout
Editor
Chương trình này được phát triển và phân phối bởi công ty CadSoft Computer, Inc with our casino article(Germany)

Khái quát chương trình…………………………………………………………………………..2
Cài đặt chương with this site trình………………………………………………………………………………3
Khởi động chương trình…………………………………………………………………………..7
Vẽ sơ đồ nguyên lý (schematic) ……………………………………………………………….8
Thiết kế mạch in (PCB)………………………………………………………………………….19
Xuất thành file In………………………………………………………………………………….30
Tạo thư viện linh kiện……………………………………………………………………………33
Bài tập áp dụng……………………………………………………………………………………42
Sử dụng
Eagle3D Pov-ray để xuất PCB sang dạng 3D…………………………….42
Cách thức thêm thành phần linh kiện cho Eagle3D…………………………………………..47

Link tải: http://www.tranyen.com/download/giao-trinh-eagle.html