Công Tác Thi Công Nền Móng – Pgs.Ts.Nguyễn Bá Kế, 182 Trang

 

Giám sát xây dựng nền móng là một trong những công việc rất đa dạng và khá phức tạp tại hiện trường, đòi hỏi người kỹ sư giám sát cần có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và phẩm chất cao vì những lý do sau đây: Thường có sự không ăn khớp giữa điều kiện đất nền lúc thăm dò để thiết kế và lúc thi công; Công nghệ dùng trong thi công nền móng có thể khác nhau trên cùng một công trình (nền tự nhiên, nền cọc, nền cần gia cố, đào trên khô, dưới mức nước ngầm, ngoài lòng sông, đào ép ngầm);
Trong quá trình thi công thường bị chi phối bởi ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết (nóng khô, mưa bão, lụt lội..) điều đó có ý nghĩa rất lớn trong việc lựa chọn công nghệ thi công đào hố móng; Móng là kết cấu bị che lấp sau khi thi công xong nên cần sự giám sát thận trọng, tỷ mỷ và trung thực trong suốt quá trình thi công, một sai sót nào dù nhỏ ở khâau này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình Giám sát xây dựng nền móng là một trong những công việc rất đa dạng và khá phức tạp tại hiện trường, đòi hỏi người kỹ sư giám sát cần có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và phẩm chất cao vì những lý do sau đây: Thường có sự không ăn khớp giữa điều kiện đất nền lúc thăm dò để thiết kế và lúc thi công;
Công nghệ dùng trong thi công nền móng có thể khác nhau trên cùng một công trình (nền tự nhiên, nền cọc, nền cần gia cố, đào trên khô, dưới mức nước ngầm, ngoài lòng sông, đào ép ngầm); Trong quá trình thi công thường bị chi phối bởi ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết (nóng khô, mưa bão, lụt lội..) điều đó có ý nghĩa rất lớn trong việc lựa chọn công nghệ thi công đào hố móng; Móng là kết cấu bị che lấp sau khi thi công xong nên cần sự giám sát thận trọng, tỷ mỷ và trung thực trong suốt quá trình thi công, một sai sót nào dù nhỏ ở khâu này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] https://www.box.com/shared/c59o81yoic
[/like-gate]

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *