Đề cương ôn thi môn học nguyên lý cắt kim loại

de cuong

Câu 1 : Vẽ và giải thích các thông số hình học của dao tiện ngoài φ = 45 ở trạng thái tĩnh ?

Câu 2 : trình bày hiện tượng , nguyên nhân cà điều kiện hình thành lẹo dao ?

Câu 3: vẽ và giải thích các thành phần lực cắt khi tiện mặt trụ ?

Câu 4 : Trình bày về nguồ gốc sinh nhiêtj và sự phân bố nhiệt cắt ?

Câu 5 : Nêu yêu cầu của vật liệu phần cắt ? cho biết phạm vi ứng dụng của hợp kim cứng ?

Câu 6 : vẽ và trình bày khái niệm về thông số của lớp cắt và các yếu tố của chế độ cắt khi tiện mặt trụ

Câu 7 : Nêu yêu cầu của vật liệu phần cắt ? cho biết phạm vi ứng dụng của thép gió ?

Câu 8 : Mô tả ảnh hưởng của việc gá dao không ngang tâm máy khi tiện ngoài ? cho biết ảnh hưởng khi thay đổi góc độ dao đến quá trình cắt

Câu 9 : Vẽ và giải thích các thành phần lực cắt khi phay bằng dao phay trụ răng phẳng ? ( TH phay thuận )

Câu 10 : Mô tả Đặc điểm và phạm vi sử dụng của hợp kim cứng ? cho VD minh họa

Câu 11 : Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt cắt ?

Câu 12 : Vẽ và trình bày khái niệm về thông số của lớp cắt và các yếu tố của chế độ cắt khi khoan ?

Câu 13 : Nêu điều kiện hình thành lẹo dao ? Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lẹo dao ?

Câu 14 : Vẽ và trình bày khái niệm về thông số của lớp cắt và các yếu tố của chế độ cắt khi tiện cắt đứt ?

Câu 15 : Mô tả đặc điểm và phạm vi sử dụng của thép gió ? cho VD minh họa ?

Câu 16 : Trình bày các yêu cầu của vật liêu làm phần cắt của dao ?

Câu 17 Nêu các loại rung đọng và nguyên nhân gây rung động trong quá trình cắt ?

Câu 18 : Vẽ và giải thích các thành phần lực cắt khi phay bằng dao phay mặt đầu

Câu 19 : Trình bày ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt của dao ?

Câu 21: Mô tả ảnh hưởng của việc gá dao không ngang tâm máy khi tiện trong? Cho biết ảnh hưởng khi thay đổi gióc độ dao đến quá trình cắt?

Câu 22: Vẽ và giải thích các thành phần lực cắt khi phay bằng dao phay trụ răng thẳng?(trường hợp phay nghịch)

Câu 23: trình bày hiện tượng mòn và các dạng mòn?

Câu 24: Trình bày về cơ chế mòn dụng cụ cắt?

Câu 25: Trình bày nguồn gốc sinh lực khi cắt kim loại?

Câu 26: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt cắt? Cho biết ảnh hưởng của nhiệt đén quá trình cắt và cách khắc phục?

Câu 27: Trình bày tác dụng của lẹo dao trong quá trình cắt và biện pháp khắc phục?

Câu 28: Nêu trình tự xác định cắt khi tiện? Viết và giải thích công thức tính vận tốc cắt theo tuổi bền của dao?

Câu 29: Trình bày đặc điểm của phương pháp gia công ren?

Câu 30: Vẽ và trình bày khái niệm về thông số lớp cắt và chế độ cắt khi khoan?

Câu 31: Trình bày đặc điểm của quá trình mài? Mô tả phương pháp mài phẳng?

Câu 32:Mô tả phương pháp mài vô tâm? Nêu đặc điểm của quá trình mài?

Câu 33: Vẽ và mô tả phương pháp mài tròn ngoài và mài tròn trong?

Câu 34: Mô tả phương pháp mài phẳng? Nêu nguyên tắc chọn đá mài?

Câu 35: Trình bày về các loại vật liệu hạt mài?

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
/home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/de_cuong_on_thi_mon_hoc_nguyen_ly_cat_kim_loai_dhspkttra_loi_xcJ0M4UaBu_20130112105039_4.docx [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *