Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế qui trình gia công chi tiết tấm tỳ có gờ

ga do

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1 : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT.

PHẦN 2 : CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI.

PHẦN 3 : THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT .

+ I.Thiết kế tiến trình công nghệ .

+ II.Thiết kế các nguyên công .

+ III.Chọn lượng dư gia công.

+ VI.Tra chế độ cắt

PHẦN 4 :TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/thiet_ke_qtcn_gia_cong_chi_tiet_tam_ty_co_go_xVlzZHVVgD_20130112104949_4.doc[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button