Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo cam lắc

cam lac

MỤC LỤC

PHẦN I: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ CHỌN PHÔI 3

1.1>Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 3

1.2> Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết 3

1.3>Chon phôi và phương pháp chế tạo phôi 3

PHẦN 2:THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 5

2.1> Tiến trình công nghệ 5

2.2>Thiết kế nguyên công 5

PHẦN 3: CHỌN LƯƠNG DƯ GIA CÔNG

3.2> Tra lượng dư cho các nguyên công :

PHẦN 4: CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT

4.1>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.2>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.3>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.4>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.5>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.6.>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.7>Tra chế độ cắt cho nguyên công

4.8>Tra chế độ cắt cho nguyên công

PHẦN 5: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

5.1 Xác định máy:

5.2 Phương pháp định vị và kẹp chặt:

5.3 Tính lực kẹp cần thiết và kiểm nghiệm bền các chi tiết của đồ gá

TÀI LIỆU THAM KHẢO :

MỤC LỤC 27

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/thiet_ke_quy_trinh_cong_nghe_che_tao_cam_lac_tm_cad_L6lx07uFcA_20130112110722_4.doc[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button