Thiết Kế Thí Nghiệm và Xử Lý Kết Quả – Phạm Tiến Dũng, 114 Trang

http://www.thuvienso.info IRRISTAT là bộ chương trình xử lý số liệu thống kê của Viện nghiên cứu lúa quốc tế. Đây là bộ chương trình quen thuộc với các cán bọ ngành trồng trọt, phục vụ thiết thực cho việc bố trí thí nghiệm và xử lý kết quả nghiên cứu về lúa và các cây trồng khác. Nội dung và cách dùng IRRSTAT ver.92-1 đã được giới thiệu trong tập sách tin học cho cao học các ngành sinh học của trường đại học nông nghiệp IRRSTAT ..
Đây là cuốn sách hướng dẫn thực hành trên máy vi tính để phân tích các kết quả thực nghiệm trong nông nghiệp bằng IRRISTAT 4.0 trong Window. Sách rất cần thiết cho sinh viên và các nghiên cứu viên nông nghiệp trong nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm và xử lý các kết quả thí nghiệm của họ. Nội dung cơ bản gồm 5 Chương
Chương 1: Giới thiệu khái quát những nội dung và chức năng cơ bản
Chương 2: Giới thiệu cách quản lý số liệu trong IRRISTAT 4.0.
Chương 3: Thiết kế thí nghiệm
Chương 4:  Phân tích phương sai các kết quả thí nghiệm
Chương 5: Phân tích tương quan và hồi quy

Chương 1và 2 được dịch từ Tutorial Manual của “IRRISTAT 4.0  for Windows” do Biometric Unit của Internationnal Rice Research Institute biên soạn. Các chương 3, 4, 5 tác giả đưa các ví dụ cụ thể và hướng dẫn cách thực hiện trên máy tính cho mỗi trường hợp thiết kế và phân tích kết quả chạy được. Đây là các ví dụ mẫu cho người học làm theo trên IRRISTAT 4.0 cũng như 5.0

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Tiến Dũng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?fjvtmbrkc8y01g4
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *