Sinh hóa

Thực tập vi sinh vật chuyên ngành – Pgs.Ts.Nguyễn Xuân Thành, 103 Trang

http://www.thuvienso.info 1: Trang thiết bị cần thiết trong nghiên cứu vi sinh vật
2: Phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh vật
3: Chuẩn bị dụng cụ và môi trường nuôi cấy vi sinh vật
4: Nuôi cấy vi sinh vật
5: Phương pháp lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
6: Phương pháp phân tích vi sinh vật
7: Đánh giá đặc tính sinh học của vi sinh vật
8: Phân lập tuyển chọn Azotobacter từ đất
9: Phương pháp lấy mẫu và phân lập tuyển chọn vi khuẩn Rhizobium
10: Phương pháp xác định nhanh trao đổi chất ở vi sinh vật
11: Vi sinh vật trong môi trường
12: Phương pháp xác định nấm men, nấm mốc, tảo và nguyên sinh động vật
13: Quá trình chuyển hoá nitơ dưới tác dụng của vi sinh vật
14: Chuyển hoá lưu huỳnh dưới tác dụng của vi sinh vật
15: Vi sinh vật phân giải lân (phospho)
16: Enzym trong quá trình trao đổi nitơ, phospho, lưu huỳnh
17: Xác định sinh khối vi sinh vật đất
18: Sinh trưởng của vi sinh vật
19: Thăm quan kiến tập về vi sinh vật
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Xuân Thành
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?24snljruud3bnr8
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button