An Toàn Lao Động – Ths.Nguyễn Văn Mỹ, 93 Trang

 

Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế-xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm:
•  Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người trong lao động.
•  Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
•  Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung → góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
-Từ khái niệm trên có thể thấy rõ tính pháp lý, tính khoa học, tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động luôn gắn bó mật thiết với nhau và nội dung của công  tác bảo hộ lao động nhất thiết phải thể hiện đầy đủ các tính chất trên.
Nội dung giáo trình:
– Chương 1: Những vấn đề chung về an toàn lao động
– Chương 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất
– Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong thiết kế và thi công xây dựng
– Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng
– Chương 5: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo
– Chương 6: Kỹ thuật an toàn về điện
– Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ths.Nguyễn Văn Mỹ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.84 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?5z0sjqznceck9gz
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *