An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Để sản xuất một sản phẩm cơ khí cần trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ chế tạo phôi đến gia công cắt gọt, xử lý bề mặt, lắp ráp….

Trước tiên, các vật liệu kim loại cần trãi qua các quá trình đúc, cán, rèn, dập để tạo thành phôi

Phôi cần qua các quá trình cắt gọt để tăng độ chính xác và độ nhẵn bóng cho các sản phẩm cơ khí. Nếu các chi tiết máy có yêu cầu cao về mặt chất lượng bề mặt thì cần  phải nhiệt luyện hoặc hóa nhiệt luyện

Tiếp theo để đảm bảo chống lại sự ăn mòn trong các quá trình thì cần phải sơn, mạ và cuối cùng lắp ráp các chi tiết lại với nhau để tạo thành các sản phẩm cơ khí

Đó là khái quá về quá trình sản xuất cơ khí nhưng trên thực tế không hề đơn giãn khi thực hiện vì mỗi giai đoạn đều có những quy đinh chung về mặt vệ xinh cũng như an toàn lao động để đảm bảo làm sao đạt được năng xuất cao nhất mà không hề có những sự cơ xẩy ra trong quá trình sản xuất cơ khí

cokhi

 

Link download

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pUWpaZHRDR1NNdk0/view?usp=sharing