Bài giảng Autocad

autocad1

Mục lục:

 1. Mở đầu
 2. CÁC LỆNH THÀNH LẬP BẢN VẼ
 3.  TẠO VÀ HIỆU CHỈNH CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG

 4. CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN
 5. CÁC PHƯƠNG THỨC NHẬP ĐIỂM CHÍNH XÁC
 6. HIỆU CHỈNH VÀ SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG
 7. TẠO VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN
 8. TẠO KÝ HIỆU VẬT LIỆU TRÊN MẶT CẮT
 9. GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC
 10. CÁC LỆNH TÍNH TOÁN VÀ TRA CỨU TRONG ACAD

 11. KHỐI VÀ THUỘC TÍNH CỦA KHỐI
 12. XUẤT BẢN VẼ RA GIẤY

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?twq2k9b3hdp2zlg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *