Bài Giảng Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học – Nguyễn Ngọc Thịnh, 110 Trang

Bài Giảng Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học – Nguyễn Ngọc Thịnh, 110 Trang

 

qq Nội dung:
1. Lịch trình giảng dạy
2.Nội dung bài giảng
Nội dung:
Phần I: Cấu tạo chất
Phần II: Cơ sở lý thuyết Hoá học
-Chương 1: Nguyên lý I của nhiệt động hoá học
-Chương 2: Nguyên lý II của NĐH. Chiều và giới hạn quá trình
-Chương 3: Cân bằng Hoá học
-Chương 4: Cân bằng pha
– Chương 5, 6: Dung dịch và dung dịch điện ly
-Chuơng 7: Động hoá học
– Chương 8: Điện hoá học

3. Bài giảng trên lớp
– Phần I: Chương 3: Liên kết Hoá học

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Ngọc Thịnh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.53 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?hn2gxb8ygr5rhb1
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *