Các Quá Trình, Thiết Bị Trong Công Nghệ Hóa Chất và Thực Phẩm Tập 2

http://www.thuvienso.info
Chương 5: Phân riêng hệ không đồng nhất
– Phân riêng hệ khí không đồng nhất
– Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
Chương 6: Khuấy trộn chất lỏng
– Những kết cấu chống tạo lõm
– Phương pháp chọn dạng cánh khuấy
– Công suất tiêu thụ
– Chọn số vòng quay
Chương 7: Đập – nghiền – sàng
– Phương thức đập – nghiền
– Các định luật của đập – nghiền
– Hiệu suất của máy đập nghiền
– Độ nghiền
– Máy đập nghiền
– Sàng – phân loại vật liệu.
Chương 8: Ví dụ và bài tập
Quá trình và thiết bị phản ứng được xây dựng trên cơ sở kiến thức của quá trình thuỷ lực, quá trình chuyển chất và truyền nhiệt. Nó được tập hợp kiến thức nhiệt động, động hoá học và trong một số trường hợp sử dụng cả những kiến thức điện hoá, quang hoá và sinh hoá. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những kiến thức cơ sở để giúp cho sinh viên nhận thức đầy đủ những quá trình cơ bản trong sản xuất công nghiệp thuộc ngành hoá chất, thực phẩm và các ngành có liên quan khác. Đồng thời là tài liệu tham khảo để tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng. Trong các ngành công nghiệp nói chung và trong công nghiệp hoá chất và thực phẩm nói riêng, thường gặp hỗn hợp khí hay lỏng có lẫn các hạt rắn hay lỏng. Một hệ như vậy gọi là hệ không đồng nhất hay hệ di thể. Như vậy, phân riêng hệ không đồng nhất tức là tách các hạt rắn hay lỏng lơ lửng trong môi trường khí hay lỏng ra khỏi nó

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Bin
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 37MB

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?ydzmrwqlwzw
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.