CAD/CAM trong Pro/ ENGINEER

pro e1

Phần I: CAD trong Pro/ ENGINEER
Chương 1 Các khái niệm trong Pro/ ENGINEER
Chương 2 Giao diện Pro/ ENGINEER
Chương 3 Các cơ sở thiết kế chi tiết
Chương 4 xây dựng Mô hình vỏ điện thoại di động
Chương 5 Lắp ráp điện thoại di động
Chương 6 Tạo các bản vẽ kỹ thuật trong Pro/ ENGINEER

Phần III: CAM trong Pro/ ENGINEER
Chương 1: làm quen với Pro/NC
Chương 2: Một số bài tập thực hành
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/download.php?2z8veh9l7gg8n1i
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *