Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất – Nguyễn Viết Trung, 157 Trang

Cuốn sách này được biên soạn với ước muốn giúp các kỹ sư và sinh viên ngành xây dựng cầu đường tìm hiểu tải trọng của động đất đối với công trình cầu và các phương pháp tính toán chịu tải trọng đất. Cuốn sách giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của động …

More