Cầu đường

[Slide bài giảng] Kỹ Thuật Nâng Vận Chuyển – Nhiều Tác Giả, 300 Trang

  – Chương 1. Những vấn đề chung – Chương 2. Các thiết bị mang vật – Chương 3. Dây…

Read More »

[Silde bài giảng] Hướng dẫn thực tập khoan-khai thác – Đỗ Quang Khánh

    Nguồn : Internet Tác giả : Đỗ Quang Khánh Kiểu tập tin : PDF Độ lớn tập tin…

Read More »

Bài giảng môn học cầu thép nâng cao – Ts.Lê Thị Bích Thủy, 62 trang

    Sơ lược: Phần I : Cầu bê tông cốt thép liên hợp Chương 1: Kết cấu nhịp thép…

Read More »

AutoCAD Toàn Tập 1: Lệnh Tắt và Các Thao Tác Cơ Bản – Nguyễn Việt Thắng

  Làm việc với các bản vẽ trên máy tính ngày nay đã trở nên quen thuộc và là phương…

Read More »

Ảnh Hư Hỏng Các Loại Thường Gặp Trên Đường Ôtô – Nhiều Tác Giả

  Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó…

Read More »

Giáo Trình Máy Xây Dựng – Nhiều Tác Giả, 86 Trang

  Chương 1. Khái niệm chung về máy xây dựng – Phân loại máy xây dựng – Yêu cầu chung…

Read More »

Tổ Chức và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng Giao Thông, 286 Trang

Lời nói đầu Chương 1. Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất  và tổ chức sản xuất trong…

Read More »

Bài Tập Sức Bền Vật Liệu – Bùi Trọng Lựu | Nguyễn Văn Vượng, 446 Trang

  Chương 1. Kéo nén đúng tâm Chương 2. Tính các mối nối ghép Chương 3. Trạng thái ứng suất…

Read More »

Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn – Nguyễn Viết Trung, 168 Trang

  Tính ưu việt của kết cấu cầu dây nói chung ngày càng được khẳng định không chỉ về mặt…

Read More »

Nền và Móng – Lê Anh Hoàng, 302 Trang

  Lời nói đầu Chương 1: Khái niệm cơ bản trong thiết kế nền móng; Chương 2: Tính toán móng…

Read More »

Quy Hoạch xây Dựng Phát Triển Đô Thị – Gs.Ts.Nguyễn Thế Bá, 262 Trang

  Lời nói đầu Phần 1. Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị – Chương…

Read More »

Móng Cọc: Phân Tích và Thiết Kế – Gs.Ts.Vũ Công Ngữ, 252 Trang

  Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về móng cọc Chương 2. Cọc chế sẵn Chương 3. Cọc nhồi…

Read More »

Giáo trình Ổn Định Công Trình – Pgs.Ts.Lê Viết Giảng, 133 Trang

  Chương 1. Mở đầu – Ý nghĩa của ổn định công trình – Khái niệm về sự ổn định…

Read More »

Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất – Nguyễn Viết Trung, 157 Trang

Cuốn sách này được biên soạn với ước muốn giúp các kỹ sư và sinh viên ngành xây dựng cầu…

Read More »

Tính Kết Cấu: Theo Phương Pháp Tối Ưu – Gs.Ts.Võ Như Cầu, 182 Trang

  Với sự phát triển của lí thuyết quy hoạch toán học, phương pháp tối ưu đã được ứng dụng…

Read More »

Tính Kết Cấu: theo phương pháp phần tử hữu hạn – Ts.Võ Như Cầu, 457 Trang

  Chương 1. Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết PTHH Chương 2. Tính chất của các…

Read More »

Tính Kết Cấu: Theo Phương Pháp Động Lực Học – Ts.Võ Như Cầu, 236 Trang

  Chương 1. Hệ một bậc tự do không có lực cản Chương 2. Hệ một bậc tự do có…

Read More »

Cơ Sở Kiến Trúc 1 – Kts.Nguyễn Kim Vũ Linh, 25 Trang

  Phương Pháp dạy và học : Sử dụng trình chiếu PowerPoint giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và tổng…

Read More »

Cơ Học Lý Thuyết – Nhiều Tác Giả, 237 Trang

  Cơ học nghiên cứu các quy luật cân bằng vỡ chuyển động của vật thể dưới tác dụng của…

Read More »

Kết Cấu Thép: Cấu Kiện Cơ Bản – Phạm Văn Hội, 332 Trang

  Lời nói đầu – Các ký hiệu chính sử dụng trong sách – Chương mở đầu: Đại cương về…

Read More »
Back to top button