Quy Hoạch xây Dựng Phát Triển Đô Thị – Gs.Ts.Nguyễn Thế Bá, 262 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Lời nói đầu
Phần 1. Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị
– Chương 1. Khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng
– Chương 2. Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị
Phần 2. Thiết kế quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
– Chương 3.  Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và dây dựng đô thị
– Chương 4. Quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị
– Chương 5. Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị
– Chương 6. Quy hoạch cải tạo thành phố
– Chương 7. Quản lí quy hoạch và xây dựng đô thị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị, nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh trong quá trình đô thị hóa, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, và hướng tới sự phát triển bền vững. Các không gian đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đô thị cần được quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế – xã hội- môi trường.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Thế Bá
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 66MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?yv2vk6kn9vup9ab
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *