Catia – Luan van tot nghiep – Nguyen Hoai Son

catia v5

Chương 1: Part design
Chương 2: Các lệnh hiệu chỉnh Part
Chương 3: Các lệnh biến đổi Part
Chương 4: Nhóm lệnh tạo mặt đơn giản
Chương 5: Nhóm lệnh di chuyển
Chương 6: Lắp ráp (Assembly)
Chương 7: Các ràng buộc trong môi trường Assembly
Chương 8: Những lệnh di chuyển trong môi trường assembly
Chương 9: Mô phỏng động học cơ cấu
Chương 10: Mô phỏng cơ cấu
Chương 11: Phần nâng cao
Chương 12: Drawing

Giáo viên HD: Ts. Nguyễn Hoài Sơn

[like-gate] http://www.mediafire.com/?d6mfmkqkdutzekf#!
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *