Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Ths.Dương Trần Đức, 144 Trang

zxc
Chương 1: Phân tích, thiết kế giải thuật 1.1.Giải thuật và ngôn ngữ diễn đạt giải thuật
1.2.Các bước cơ bản để giải quyết tập bài toán
1.3.Chiến lược thiết kế giải thuật
1.4.Phân tích giải thuật độ phức tạp thời gian và độ phức tạp tính toán
Chương 2: Giải thuật đệ qui 2.1.Khái niệm về đệ qui
2.2.Thiết kế giải thuật đệ qui
2.2.1.Bài toán tháp Hà Nội
2.2.2.Áp dụng giải thuật đệ qui cho bài toán sắp xếp
2.3.Đệ qui và qui nạp toán học
Chương 3 : Mảng và danh sách tuyến tính 3.1.Các khái niệm mảng và danh sách tuyến tính
3.2.Cấu trúc dữ liệu lưu trữ của mảng
3.3.Cấu trúc lưu trữ kế tiếp của danh sách tuyến tính
3.4.Danh sách kiểu ngăn xếp (Stack)
3.5.Danh sách kiểu hàng đợi (Queue)
Chương 4: Danh sách móc nối 4.1.Danh sách móc nối đơn
4.2.Danh sách móc nối vòng
4.3.Danh sách móc nối kép
4.4.Stack và Queue móc nối
Chương 5: Cây 5.1.Định nghĩa và khái niệm
5.2.Cây nhị phân
5.2.1.Định nghĩa, tính chất
5.2.2.Biểu diễn cây nhị phân
5.2.3.Phép duyệt
5.3.Cây tổng quát
5.3.1. Biểu diễn
5.3.2. Phép duyệt
Chương 6: Các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm 6.1. Một số phương pháp sắp xếp đơn giản
6.2. Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quicksort)
6.3. Sắp xếp kiểu vun đống (Heapsort)
6.4. Sắp xếp kiểu hoà trộn (Mergesort)
6.5. Nhận xét, đánh giá
6.6. Tìm kiếm tuần tự
6.7. Tìm kiếm nhị phân
6.8. Cây nhị phân tìm kiếm
6.9. Nhận xét, đánh giá

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Dương Trần Đức
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.07 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?k69nb170emx4zhh

[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *