Cơ Học Kết Cấu – Pgs.Ts.Đặng Việt Cương, 331 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1. Mở đầu
– Tải trọng và sơ đồ hóa kết cấu
– Khái niệm về phân loại cơ hệ
– Khái niệm về cấu tạo hệ bất biến hình học
– Hệ biến hình tức thời
– Liên kết thừa và bậc siêu tĩnh
Chương 2. Các nguyên lý, các định lý và các phương pháp cơ bản
– Nguyên lý biến phân
– Nguyên lý công khả dĩ của Lagrange
– Các định lý tương hỗ trong hệ đàn hồi
– Nguyên lý chuyển vị khả dĩ đối với vật thể đàn hồi ba chiều
– Phương pháp Rayleigh-Rits
– Phương pháp Bubnov-Galoorkin
Chương 3. Phương pháp lực
– Thực chất của phương pháp lực
– Các ví dụ đối với hệ chịu tải trọng
– Tính hệ siêu tĩnh chịu nhiệt độ thay đổi
– Các ví dụ áp dụng
– Tính hệ siêu tĩnh có các liên kết chịu chuyển vị cưỡng bức
– Sử dụng tính đối xứng và phản xứng khi tính hệ bằng phương pháp lực
Chương 4. Các phương pháp thực hành tính các cấu kiện siêu tĩnh
– Phương pháp vạn năng
– Tính đầm liên tục trên các gối tựa cứng và đàn hồi
– Phương pháp tiêu cự mômen
– Tính đầm liên tục bằng phương pháp ma trận
Chương 5. Phương pháp chuyển vị
– Thực chất của phương pháp chuyển vị
– Phương trình chính tắc của phương pháp chuyển vị
– Cách xác định các phần tử trong ma trận K và Rp
– Sử dụng tính đối xứng khi tính hệ bằng phương pháp chuyển vị
– Tính hệ chịu sự thay đổi của nhiệt độ
– Các tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của chuyển vị cưỡng bức tại các liên kết
Chương 6. Phương pháp phần tử hữu hạn
– Nội dung tổng quát của phương pháp phần tử hữu hạn
– Phương pháp phần tử hữu hạn trong bài toán uốn một chiều
– Tải trọng tập trung tương đương
– Phương pháp phần tử hữu hạn trong bài toán kết cấu dạng khung
Chương 7. Tính toán hệ chịu tải trọng di động trên công trình
– Khái niệm về đường ảnh hưởng
– Các đường ảnh hưởng của đầm tĩnh định
– Phương pháp động để vẽ đường ảnh hưởng trong đầm côngxon
– Đường ảnh hưởng đối với đầm nhiều khớp
– Đường ảnh hưởng của hệ có nút truyền lực
– Các phương pháp vẽ đường ảnh hưởng của các đàn thường gặp trong kỹ thuật
Chương 8. Động lực học kết cấu
– Hệ một bậc tự do
– Hệ nhiều bậc tự do
Chương 9. Tính kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi
– Phân tích đàn dẻo đầm chịu uốn thuần túy
– Nghiên cứu khả năng chịu tải của các cấu kiện làm bằng vật liệu cứng dẻo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Việt Cương
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?3ojm79skqo9whie
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *