Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển – Trần Văn Ý, 268 Trang

 

http://www.thuvienso.info Lời giới thiệu
Chương 1. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường
– Nội dung cơ bản của đánh giá  tác động môi trường
– Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia
– Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện
– Biên soạn cuốn chuyên khảo đánh giá tác động
Chương 2. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường
– Sàng lọc dự án
– Mục đích của sàng lọc dự án
– Nội dung các bước sàng lọc dự án
– Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm
– Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường
– Mục tiêu của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
– Nội dung của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
– Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm xác định phạm vi
– Đánh giá tác động môi trường chi tiết
– Nội dung đánh giá tác động môi trường chi tiết
– Nhận dạng các tác động
– Phân tích và đánh giá tác động môi trường
– Dự báo quy mô và cường độ tác động
– Đánh giá ý nghĩa của tác động
– Giảm thiểu và quản lý các tác động
Chương 3. Thẩm định báo cáo và giám sát tác động môi trường
– Thẩm định báo cáo tác động môi trường
– Giám sát tác động môi trường
Phụ lục

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Văn Ý
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?6z2auyjlpy728gz
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *