Điều khiển Logic và PLC – Nguyễn Như Hiền | Nguyễn Mạnh Tùng, 142 Trang

 

http://www.thuvienso.info
CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ 
§1.1 Những khái niệm cơ bản
§1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic
§1.3. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic
§1.4. Các hệ mạch logic
§1.5. Grafcet – để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC ĐIỀU KHIỂN 
§2.l. Các thiết bị điều khiển
§2.2. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc
§2.3. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn
§2.4. Khống chế động cơ điện một chiều
CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC 
§3.1. Mở đầu
§3.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC
§3.3. Các vấn đề về lập trình
§3.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC
CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A 
§4.l. Cấu hình cứng
§4.2. Ghép nối
§4.3. Ngôn ngữ lập trình
CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S5 
§5.l. Cấu tạo của họ PLC Step5
§5.2. Địa chỉ và gán địa chỉ
§5.3. Vùng đối tượng
§5.4. Cấu trúc của chương trình S5
§5.5. Bảng lệnh của S5 – 95U
§5.6. Cú pháp một số lệnh cơ bản của S5
CHƯƠNG 6: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S7-20 
§6.1. Cấu hình cứng
§6.2. Cấu trúc bộ nhớ
§6.3. Chương trình của S7-200
§6.4. Lập trình một số lệnh cơ bản của S7-200
CHƯƠNG 7: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S7-300 
§7.l. Cấu hình cứng
§7.2. Vùng đối tượng
§7.3. Ngôn ngữ lập trình
§7.4. Lập trình một số lệnh cơ bản
PHỤ LỤC 1 CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC 
1. Tập trình cho OMRON
2. Lập trình cho PLC – S5
3. Lập trình cho PLC – S7200
4. Lập trình cho PLC – S7-300
PHỤ LỤC 2 BẢNG LỆNH CỦA CÁC PHẦN MỀM PLC 
1. BẢNG LỆNH CỦA PLC CPM1A
2. BẢNG LỆNH CỦA PLC – S5
3. BẢNG LỆNH CỦA PLC – S7-200
4. BẢNG LỆNH CỦA PLC S7-300

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Như Hiền
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.87MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?52c4fdrq44ylbvg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *