Chưa phân loại

Đồ án Chế tạo máy Càng gạt

may cang gat

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 2: Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 3: Chọn phương pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 4: Lập thứ tự các nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 5: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.

Chương 6: Tính chế độ cắt cho một nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 7: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. .

Chương 8: Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=380[/like-gate]

Related Articles

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button