[Đồ Án] Thiết kế tường chắn đất và vách – Lương Thị Hằng

 

Hướng dẫn làm đồ án:
– Tải trọng : Theo TCVN 2737 : 1995, chia làm 3 loại: thường xuyên, tạm thời (dài hạn, ngắn hạn), đặc biệt.
– Tải trọng thường xuyên: Gồm tải trọng bản thân công trình ngầm, lớp áo đường  và các mạng kỹ thuật, áp lực đất và nước , tải trọng do nhà hoặc công trình lân cận gây lên.
– Tải trọng tạm thời:  Tải trọng tạm thời dài hạn bao gồm: Trọng lượng các thiết bị cố định, của công trình, áp lực thủy tĩnh nước ngầm, áp lực chất lỏng và khí đốt trong bể chứa; tải trọng của con người, phương tiện lên mái sàn, tải trọng do hấp thụ độ ẩm và từ biến vật liệu. Tải trọng tạm thời ngắn hạn: áp lực bổ sung của đất do tải trọng chuyển động trên mặt đất tác dụng; tác động của nhiệt độ, khí hậu.
– Tải trọng đặc biệt:  Tải trọng động đất, tác động nổ mìn, biến dạng nền do đất ướt lún, đông lạnh đất hoặc do sự cố nào đó  gây lên….Ngoài ra còn tải trọng do: tác động của nhiệt độ, tác động của lực trương nở của đất , tải trọng va đập, tải trọng tạm thời từ đoàn người đi trên hoặc trong CTN.
– Tổ hợp tải trọng:  Tổ hợp cơ bản: tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời. Tổ hợp đặc biệt: tải trọng cố định, tải trọng lâu dài, tải trọng ngắn hạn còn có tải trọng đặc biệt.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : 23.66 MB
Kiểu tập tin : DOC

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ck7vk79795ilkcq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *