Flow Shop Scheduling Theoretical Results, Algorithms, and Applications

Hamilton Emmons, “Flow Shop Scheduling: Theoretical Results, Algorithms, and Applications”
English | ISBN: 1461451515 | 2013 | 352 pages | PDF | 3 MB

Mặc dù đã có một số tài liệu chuyên khảo và nhiều cuốn sách được biên soạn nhằm khái quát kỹ thuật lập lịch trong sản xuất , tuy nhiên  hầu hết các tài liệu này lại chỉ tập trung vào một phần duy nhất trong hệ thống sản xuất chẳng hạn như dây chuyền sản xuất. Cuốn sách “Lập lịch cho dây chuyền sản xuất : Kết quả mang tính lý thuyết , thuật toán , và các ứng dụng” đã góp phần xây dựng thêm nền móng vững chắc cho kho tàng kiến thức khổng lồ của lĩnh vực này. Với các đặc điểm thiết kế riêng biệt, sách sẽ giúp các học giả và  học viên dễ dàng xác định vấn đề  mà mình quan tâm. Sách được bố cục rõ ràng thành mười hệ thống dây chuyền sản xuất khác nhau và nghiên cứu tỷ mỷ mối liên kết giữa chúng. Các chương bao quát toàn bộ các nội dung về các dây chuyền sản xuất có hai máy , dây chuyền linh hoạt hoặc ngẫu nhiên , và còn nhiều loại khác . Bên cạnh dây chuyền truyền thống yêu cầu không có sự trùng lặp ở bất kỳ giai đoạn nào,sách  còn nghiên cứu các dây chuyền sản xuất tái lập, trong đó một sản phẩm có thể  được đưa ngược trở lại và tái xử lý ở dây chuyền tương tự ở hoặc chuỗi dây chuyền nhiều lần.

Với những ký hiệu đã được đơn giản hóa cùng các  khái niệm thống nhất, đây chính là cuốn sách dành cho bất kỳ độc giả nào quan tâm và muốn đi sâu nghiên cứu chủ đề này . Thành quả nghiên cứu dây chuyền sản xuất này sẽ ươm mầm cho các nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác giúp lập lịch và tối ưu sản xuất hiệu quả.

**********************************

Although several monographs and edited volumes have discussed scheduling in general, most of these works survey the field by contributing a single chapter to production systems like flow shops. Flow Shop Scheduling: Theoretical Results, Algorithms, and Applications is solely dedicated to bringing together a huge body of knowledge on the subject, along distinct design features, in order to help scholars and practitioners easily identify problems of interest. This monograph has been organized into ten distinct flow shop systems and explores their connections. The chapters cover flow shop systems including two-machine, flexible, stochastic, and more. Outside of the traditional flow shops that require a job never revisits any stage, this book also examines the reentrant flow shop, in which a job may cycle back and be reprocessed at the same station or sequence of stations, multiple times.

The authors have made the material accessible to a broad readership, using simplified notation and revealing unifying concepts. The results unique to flow shop research should provide the seed for research in other areas of scheduling and in optimization in general.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *