Fundamentals of Sales Management for the Newly Appointed Sales Manager

Matthew Schwartz, “Fundamentals of Sales Management for the Newly Appointed Sales Manager”
2006 | ISBN-10: 0814408737 | 224 trang | PDF | 3 MB

 

“Tạo một bước nhảy vọt trong quản lý bán hàng có nghĩa là đáp ứng một tập hợp toàn những thách thức mới. Là nhà quản lý, bạn sẽ phải nhanh chóng phát triển các kỹ năng cho phép bạn xây dựng và giám sát một đội ngũ bán hàng, giao tiếp hiệu quả, thiết lập mục tiêu, là một cố vấn, và nhiều, nhiều hơn nữa. Bây giờ bạn đã được giao những trách nhiệm không quen thuộc này, bạn sẽ phải suy nghĩ trên đôi chân của bạn -. hoặc phải đối mặt với khả năng không sống theo nguyện vọng của chính bạn”.

Dễ hiểu với đầy các ví dụ thực tế và các chiến lược ngay lập tức có thể sử dụng, nguyên tắc cơ bản của Quản lý bán hàng cho Trưởng phòng kinh doanh mới được bổ nhiệm sẽ giúp bạn hiểu những gì nó cần là một phương thức quản lý bán hàng tuyệt vời, cho phép bạn tránh được nhiều điều trong những điều quản lý bán hàng sai lầm phổ biến. Pha chế với lý thuyết cơ bản, cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu vai trò mới của mình trong tổ chức, và làm thế nào để phát triển mạnh đồng thời là cả hai thành viên của đội ngũ quản lý, và như một nhà lãnh đạo. Bạn sẽ được học cách:

•Thực hiện một chuyển đổi suôn sẻ vào quản lý.

•Xây dựng một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

•Thiết lập mục tiêu và thực hiện kế hoạch.

•Ủy thác trách nhiệm.

•Tuyển dụng nhân viên mới.

•Nâng cao năng suất và hiệu quả.

Dựa trên các sách bán chạy nhất Hiệp hội Quản lý Mỹ hội thảo, cuốn sách này cung cấp cho các bạn các kiến thức không thể thiếu, và các nhu cầu để biết thông tin về giao tiếp với nhóm của bạn, ông chủ của bạn, đồng nghiệp của bạn, và khách hàng của bạn, phát triển một kế hoạch bán hàng và sự hiểu biết mối quan hệ giữa doanh nghiệp, bộ phận , và kế hoạch cá nhân, ứng dụng kỹ năng quản lý thời gian rất quan trọng với vai trò mới của bạn, quản lý lãnh thổ bán hàng, phỏng vấn và tuyển dụng đúng người, xây dựng một môi trường năng động..v..v..

Bạn không thể thực hiện những bước nhảy vọt trong quản lý bán hàng thành công mà không cần các công cụ thích hợp và thông tin trong tay bạn. Nguyên tắc cơ bản của Quản lý bán hàng cho Trưởng phòng kinh doanh mới được bổ nhiệm cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp và cấp trên của bạn.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *