Giáo trình cơ học kết cấu ( 2 tập )

co hoc ket cau

1.  Nhiệm vụ và đối tượng môn học:
•  Định nghĩa kết cấu: Kết cấu là một hay nhiều cấu kiện được nối ghép với nhau theo những quy luật nhất định, chịu được sự tác dụng của các tác nhân bên
ngoài nh- tải trọng, nhiệt độ thay đổi và chuyển vị cưỡng bức.
•  Nhiệm vụ môn học: Là một môn khoa học chuyên nghiên cứu về nguyên lý, ph-ơng pháp tính nội lực và chuyển vị của kết cấu. Đảm bảo cho kết cấu có đủ cường độ, độ cứng và độ ổn định trong quá trình khai thác, không bị phá hoại.

http://www.mediafire.com/?bc7jfpbbj03277h

Leave a Reply

Your email address will not be published.