Giáo trình công nghệ bê tông xi măng 1 – Nguyễn Tấn Quý, 201 Trang

 

zxcvChương 1-Mở đầu
1.1-Định nghĩa và phân loại
1.2-Khái niệm về bê tông cốt thép
1.3-Khái niệm về bê tông cốt thép ứng suất trước
1.4-Sơ lược về cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương 2 – Hỗn hợp bê tông
2.1-Tính chất cơ lí và đặc trưng lưu biến của hỗn hợp bê tông
2.2-Các loại hỗn hợp bê tông và đặc trưnng công nghệ của chúng
2.3-Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất của hỗn hợp bê tông
Chương 3 – Quá trình rắc chắc của xi măng và sự hình thành cấu trúc đá xi măng
3.1-Các dạng liên kết của nước
3.2-Sự rắn chắc của xi măng poóclăng
3.3-Cấu trúc đá xi măng
3.4-Đẩy nhanh sự rắn chắc của bê tông ở nhiệt độ thường
3.5-Đẩy nhanh sự rắn chắc bê tông ở nhiệt độ cao
3.6-Sự biến dạng về thể tích của bê tông trong quá trình rắn chắc
Chương 4 – Những tính chất cơ bản của bê tông
4.1-Cấu tạo và cấu trúc của bê tông
4.2-Những tính chất của bê tông dưới ảnh hưởng của tác dụng vật lí với nước
4.3-Tính chất nhiệt lí của bê tông
4.4-Tính chất cơ học của bê tông
4.5-Tính chất đàn hồi – dẻo của bê tông
4.6-Tính chất bền vững của bê tông
Chương 5 – Bê tông xi măng cốt liệu đặc chắc
5.1-Vật liệu dùng cho bê tông nặng
5.2-Những liên hệ cơ bản trong bê tông
5.3-Chọn cấp phối bê tông
5.4-Một số loại bê tông thông dụng khác của bê tông xi măng cốt liệu đặc chắc
Chương 6 – Bê tông Silicát
6.1-Khái niệm và những tính chất cơ bản
6.2-Sự rắn chắc của bê tông silicát
6.3-Nguyên vật liệu chế tạo bê tông silicát
6.4-Những tính chất cơ bản của chất kết dính vôi – silic
6.5-Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bê tông silicát
6.6-Cấp phối bê tông silicát
Chương 7 – Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng
7.1-Giới thiệu chung
7.2-Phân loại và tính chất kĩ thuật
7.3-Cốt liệu rỗng trong bê tông nhẹ cốt liệu rỗng
7.4-Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích và cường độ của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng
7.5-Thiết kế cấp phối bê tông nhẹ cốt liệu rổng theo phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm
Chương 8 – Bê tông tổ ong
8.1-Phân loại và tính chất kĩ thuật
8.2-Nguyên vật liệu để chế tạo bê tông tổ ong
8.3-Các phương pháp tạo rỗng
8.4-Các nhân tố ảnh hưởng đến tính chất bê tông tổ ong
8.5-Cấp phối bê tông tổ ong

 

Nguồn : NXB Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Tấn Quý
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?j7eb80r5vn3nerx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *