Giáo trình Hệ thống truyền động thủy lực

thuy luc

Mục lục

Trang

Phần 1 :hệ thống thủy lực.6

Chương 1 :cơ sở lý thuyết.6

1.1. Lịch sửphát triển và khả năngứngdụngcủa HTTĐ thủy lực.6

1.2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằngthủylực.6

1.1.1. Ưu điểm.6

1.1.2. Nhược điểm.6

1.3. Định luật của chất lỏng.6

1.2.1. áp suất thủy tỉnh.7

1.2.2. Phương trình dòng chảy.7

1.2.3. Phương trình Bernulli.7

1.4. Đơn vịđo các đạilượng cơ bản.8

1.3.1. áp suất (p).8

1.3.2. Vận tốc (v).8

1.3.3. Thể tích và lưu lượng.8

1.3.4. Lực (F).9

1.3.5. Công suất (N).9

1.5. Các dạng năng lượng.9

1.5.1. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động tịnh tiến.9

1.5.2. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động quay.10

1.6. Tổn thất trong hệthống truyền độngbằngthủylực.11

1.7. Độnhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực.15

Chương 2 :cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống

xử lý dầu.17

2.1. Bơm dầu và độngcơ dầu.17

2.1.1. Nguyên lý chuyển đổi năng lượng.17

2.1.2. Các đại lượng đặc trưng.17

2.1.3. Công thức tính toán bơm và động cơ dầu.19

2.1.4. Các loại bơm.20

2.1.5. Bơm bánh răng.20

2.1.6. Bơm trục vít.22

2.1.7. Bơm cánh gạt.23

2.1.8. Bơm pittông.24

2.1.9. Tiêu chuẩn chọn bơm.27

2.2.Xilanh truyền động(cơcấu chấp hành).27

2.2.1. Nhiệm vụ.27

2.2.2. Phân loại.27

2.2.3. Cấu tạo xilanh.29

2.2.4. Một số xilanh thông dụng.30

2.2.5. Tính toán xilanh truyền lực.30

2.3. Bể dầu.32

2.3.1. Nhiệm vụ.32

2.3.2. Chọn kích thước bể dầu.32

2.3.3. Kết cấu của bể dầu.32

2.4. Bộlộc dầu.33

2.4.1. Nhiệm vụ.33

2.4.2. Phân loại theo kích thước lọc.33

2.4.3. Phân loại theo kết cấu.34

2.4.4. Cách lắp bộ lọc trong hệ thống.35

2.5. Đoáp suất và lưu lượng.36

2.5.1. Đo áp suất.36

2.5.2. Đo lưu lượng.36

2.6. Bình trích chứa.37

2.6.1. Nhiệm vụ.37

2.6.2. Phân loại.37

Chương 3 : các phần tử của hệ thống điều khiển

bằng thủy lực.41

3.1. Khái niệm.41

3.1.1. Hệ thống điều khiển.41

3.1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển bằng thủy lực.41

3.2. Van áp suất.42

3.2.1. Nhiệm vụ.42

3.2.2. Phân loại.42

3.2.2.1. Van tràn và van an toàn.42

3.2.2.2. Van giảm áp.44

3.2.2.3. Van cản.46

3.2.2.4. Rơle áp suất.46

3.3. Van đảo chiều.46

3.3.1. Nhiệm vụ.46

3.3.2. Các khái niệm.46

3.3.3. Nguyên lý làm việc.47

3.3.4. Các loại tín hiệu tác động.48

3.3.5. Các loại mép điều khiển của van đảo chiều.49

3.4. Các loại van điệnthủy lực ứng dụng trong mạch điều khiển tự động.49

3.4.1. Phân loại.49

3.4.2. Công dụng.50

3.4.3. Van solenoid.50

3.4.4. Van tỷ lệ.51

3.4.3. Van servo.52

3.5. Cơcấuchỉnh lưu lượng.58

3.5.1. Van tiết lưu .58

3.5.2. Bộ ổn tốc.60

3.6. Van chặn.62

3.6.1. Van một chiều.62

3.6.2. Van một chiều điều khiểnđược hướng chặn.64

3.6.3. Van tác động khóa lẫn.64

3.7. ốngdẫn, ốngnối.65

3.7.1. ống dẫn.65

3.7.2. Các loại ống nối.66

3.7.3. Vòng chắn.66

Chương 4 :điều chỉnh và ổn định vận tốc.68

4.1. Điều chỉnh bằng tiết lưu.68

4.1.1. Điều chỉnh bằng tiết lưu ở đường vào.68

4.1.2. Điều chỉnh bằng tiết lưu ở đường ra.69

4.2. Điều chỉnh bằng thể tích.70

4.3. ổn định vận tốc.71

4.3.1. Bộ ổn tốc lắp trên đường vào của cơ cấu chấp hành.72

4.3.2. Bộ ổn tốc lắp trên đường ra của cơ cấu chấp hành.73

4.3.3. ổn định tốc độ khi điều chỉnh bằng thể tích kết hợp với tiết lưu.73

Chương 5 :ứng dụng và thiết kế hệ thống

truyền động thủy lực.76

5.1. ứngdụngtruyền độngthủy lực.76

5.2. Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực.81

Phần 2 :hệ thống khí nén.92

Chương 6 :cơ sở lý thuyết.92

6.1. Lịch lửphát triển và khả năngứngdụngcủa HTTĐkhí nén.92

6.1.1. Lịch sử phát triển.92

6.1.2. Khả năng ứng dụngcủa khí nén.92

6.2. Những ưu điểm và nhược điểm của HTTĐ bằng khí nén.93

6.2.1. Ưu điểm.93

6.2.2. Nhược điểm.93

6.3. Nguyên lý truyền động.93

6.4. Sơđồnguyênlýtruyềnđộng.94

6.5. Đơn vịđo các đạilượng cơ bản.94

Chương 7 :các phần tử khí nén và điện khí nén.96

7.1. Cơcấuchấp hành.96

7.2. Van đảo chiều.97

7.2.1. Nguyên lý hoạt động của van đảo chiều.97

7.2.2. Ký hiệu van đảo chiều.97

7.2.3. Các tín hiệu tác động.98

7.2.4. Van đảo chiều có vị trí “0”.100

7.2.5. Van đảo chiều không cóvị trí “0”.102

7.3. Van chặn.103

7.3.1. Van một chiều.104

7.3.2. Van logic.104

7.3.3. Van OR.104

7.3.4. Van AND.104

7.3.5. Van xả khí nhanh.104

7.4. Van tiết lưu.104

7.4.1. Van tiết lưu có tiết diện không thay đổi.104

7.4.2. Van tiết lưu có tiết diện thay đổi.105

7.4.3. Van tiết lưu một chiều.105

7.5. Van điều chỉnh thời gian.105

7.5.1. Rơle thời gian đóng chậm.105

7.5.2. Rơle thời gian ngắt chậm.105

7.6. Van chân không.105

7.7. Cảm biến bằng tia.106

7.7.1. Cảm biến bằng tia rẽ nhánh.106

7.7.2. Cảm biến bằng tia phản hồi.106

7.7.3. Cảm biến bằng tia qua khe hở.107

Chương 8 :hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén.108

8.1. Hệ thống điều khiển khí nén.108

8.1.1. Biểu đồ trạng thái.108

8.1.2. Các phương pháp điều khiển.108

a. Điều khiển bằng tay.108

b. Điều khiển theo thời gian.110

c. Điều khiển theo hành trình.112

d. Điều khiển theo tầng.113

e. Điều khiển theo nhịp.115

8.2. Hệ thống điều khiển điện khí nén.117

8.2.1. Các phần tử điện.117

8.2.2. Mạch điều khiển khí nén.118

a. Mạch điều khiển có tiếp điểm tự duy trì.118

b. Mạch điều khiển có rơle thờigian tác động chậm.119

c. Mạch điều khiển theo nhịp cóhai xilanh khí nén.120

Tài liệu tham khảo.121

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/jhssrttlf4nd2oo/Giáo_trình_Hệ_thống_truyền_động_thủy_lực.pdf [/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Truyền động thủy lực - Giáo trình hệ thống điều khiển tự động thủy lực | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *