Giáo Trình Hóa Môi Trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai, 256 Trang

Chương 1:  Độ PH
Chương 2: Độ Acid
Chương 3: Độ kiềm
Chương 4: Oxi hoà tan DO
Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD
Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD
Chương 7: Sắt và Mangan
Chương 8: Sulfate
Chương 9: Phosphorus & Phosphate

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phương Mai
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?bh7gnkb3gd1gks7
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *