Giáo trình Kiến Trúc Công Nghiệp – Ths.Trương Hoài Chính, 162 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Phần 1 – Cơ sở quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp
– Chương 1. Qui hoạch khu công nghiệp
– Chương 2. Thiết kế mặt bằng chung xí nghiệp công nghiệp
– Chương 3. Tổ chức mạng lưới cung cấp kỹ thuật
Phần 2 – Nguyên lý thiết kế kiến trúc các nhà công nghiệp
– Chương 1. Những vấn đề chung thiết kế mặt bằng công trình
– Chương 2. Thiết kế nhà sản xuất một tầng
– Chương 3. Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng
Phần 3 – Thiết kế cấu tạo kiến trúc các nhà công nghiệp
– Chương 1. Phần mở đầu
– Chương 2. Khung nhà công nghiệp 1 tầng
– Chương 3. Khung nhà công nghiệp nhiều tầng
– Chương 4. Kết cấu bao che
– Chương 5. Sàn, nền và kết cấu phụ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ths.Trương Hoài Chính
Kiểu tập tin : PDF
[like-gate] http://mediafire.com/?1i570u5402t21bf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *