Giáo trình Kinh Tế Chất Thải – Gs.Ts.Nguyễn Đình Hương, 345 Trang

 

http://www.thuvienso.info Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường
Chương 1: Đại cương về kinh tế học
Chương 2: Đại cương về kinh tế môi trường
Phần thứ hai: Kinh tế chất thải
Chương 3: Khái quát chung về chất thải và kinh tế chất thải
Chương 4: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải
Chương 5: Phương pháp nghiên cứu kinh tế chất thải
Phần thứ ba: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải
Chương 6: Kinh tế học về quản lý chất thải sinh hoạt
Chương 7: Kinh tế học về quản lý chất thải công nghiệp
Chương 8: Kinh tế học về quản lý chất thải có nguồn gốc khác
Chương 9: Kinh tế học về quản lý chất thải nguy hại
Chương 10: Các công cụ trong quản lý chất thải
Chương 11: Kinh tế chất thải có sự tham gia của cộng đồng
Chương 12: Chính sách quản lý chất thải trên thế giới và ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Đình Hương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?0pecwsm8mk633h5
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *