Giáo Trình Kỹ Thuật và Công Nghệ Đóng Tàu 1 – Nhiều Tác Giả, 255 Trang

 

I- Giới thiệu chung về ShipConstructor
II- Phóng dạng vỏ và sườn bằng ShipCAM
II.1- Chỉnh trơn (Fairing)
II.2- Tạo mặt cong vỏ bằng LoftSpace
II.3- Phóng dạng sườn (Frame Lofting)
II.4- Khai triển tôn vỏ (Expanding Plates)
II.5- Bản vẽ rải tôn (Shell Expansion)
III- Khai triển chi tiết kết cấu bằng Structure
III.1- Mô hình tàu 3 chiều
III.2- Tổ chức công việc thiết kế
III.3- Các thuật ngữ
III.4- Khởi động ShipConstructor
III.5- Xem xét các dữ liệu đã có
IV- Hạ liệu tôn 
IV.1- Giới thiệu
IV.2- Chuẩn bị hạ liệu.
IV.3- Các thuật ngữ dùng trong hạ liệu
IV.4- Hạ liệu tự động
IV.5- Gán các chi tiết vào tờ hạ liệu
IV.6- Kiểm tra tờ hạ liệu và tạo bản kê vật tư
V- Các bản vẽ lắp ráp. 
V.1- Giới thiệu chung
V.2- Các bước tạo bản vẽ lắp ráp
V.3- Chuẩn bị các mẫu bản vẽ lắp ráp (Assembly Templates)
V.4- Các mẫu nhãn tự động (AutoAnnotation Styles)
V.5- Gán các mẫu bản vẽ lắp ráp, mẫu bản kê chi tiết và mẫu nhãn tự động vào các mức lắp ráp.
V.6- Lập trình tự lắp ráp và kiểm tra (Build Strategy and Checking Correct Assembly Assignments)
VI- Bản vẽ khai triển các thanh thép hình (Profile Plots)
VI.1- Giới thiệu chung
VI.2- Tạo bản vẽ khai triển thép hình.
VI.3- Chèn bản vẽ khai triển nẹp
VII- Các bảng kê vật tư (Structure Reports) 
VII.1- Giới thiệu chung
VII.2- Bảng kê kết cấu (PWBS Reports)
VII.3- Bảng kê thép hình (Profile Report)
VII.4- Bảng kê các chi tiết tiêu chuẩn (Standard Parts Reports).
VII.5- Bảng kê hạ liệu (Nest Reports).

 

Nguồn : internet
Tác giả : Vinashin engineering
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.38 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?og1bil3es1534cd
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *