Chưa phân loại

Giáo trình Lý thuyết kiến trúc

ly thuyet kien truc

Không gian tập trung:

* Khái niệm:

Khi có một không gian thành phần được xác định là không gian hạt (trung

tâm). Các không gian khác thứ cấp được bố trí được bố trí xung quanh không

gian hạt nhân.

* Đặc điểm – đặc trưng:

– Không gian hạt nhận thường có độ lớn hơn (diện tích, khối tích) rõ

rang so với các không gian thành phần và là không gian chính, tổ chức, chế

ngự, là trung tâm trong tổng thể để kết nối các không gian thứ cấp xung quanh

chu vi của nó.

– Tổ chức không gian trung tâm có thể là hướng tâm, tán xạ hoàn hoành,

hoặc xoáy ốc

– Các không gian thành phần của bố cục có thể tương đương nhau hoặc

khác nhau về chức năng, kích thước và hình thức tạonên một tổng thể cân

xứng và đối xứng qua hai hay nhiều trục.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=504 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button