Giáo trình Ma sát-Mòn-Bôi trơn Tribology – Ts.Nguyễn Doãn Ý, 317 Trang

 

zxc
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với nước ta trong thời kì tiếp cận với tự động hoá và hiện đại hoá là sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện có. Nói cách khác là: cần phải nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của các máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội đối với đầu tư phát triển. Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, các yêu cầu mới cũng được đặt ra đối với các máy móc thiết bị, thí dụ như trong điều kiện chân không, nhiệt quá cao, quá thấp, môi trường xâm thực, ăn mòn hóa học… Độ tin cậy và tuổi thọ cần phải được xác định, khi các thiết bị làm việc trong điều kiện khốc liệt này. Việc nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ không chỉ mang ý nghĩa lớn với các nhà máy, công ty mà còn là nhiệm vụ quan trọng đối với cả quốc gia và quốc tế. Trong các vấn đề chung liên quan đến độ tin cậy, tuổi thọ của máy thì vấn đề ma sát, mòn, bôi trơn (Tribology) đóng vai trò quan trọng nhất. Nó quyết định đến trên 95% độ tin cậy và tuổi thọ của máy và thiết bị.
Ma sát, mòn và bôi trơn là ba vấn đề liên quan hữu cơ với nhau, không thể giải quyết riêng biệt từng vấn đề, không thể chống mòn mà không quan tâm đến ma sát và bôi trơn, ngược lại không thể chỉ nghĩ đến kỹ thuật bôi trơn và vật liệu bôi trơn nếu chưa rõ bản chất ma sát và nhóm của đối tượng. Nội dung trình bày trong cuốn sách này là những vấn đề cơ bản vê ma sát, mòn, bôi trơn, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực nâng cao độ tin cậy, tuổi thọ của máy móc, thiết bị. Do tính chất rộng lớn của vấn đề và là một khoa học liên ngành nên trong phạm vi một cuốn sách không thể trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết, tính toán và kết quả thực nghiệm. Các nội dung tỉ mỉ hơn sẽ được trình bày trong các chuyên ngành riêng: ma sát – mòn – bôi trơn.
Chương 1: Các đặc trưng cơ bản của ma sát
Chương 2: Thông số hình học bề mặt tiếp xúc
Chương 3: Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu
Chương 4: tính ma sát trên cơ sở có hình
Chương 5: Ma sát ướt
Chương 6: Mòn cặp ma sát và chi tiết máy
Chương 7: Tính mòn trên cơ sở cơ hình và năng lượng
Chương 8: Món cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều
Chương 9: Đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát
Chương 10: Mở đầu
Chương 11: Bôi trơn thuỷ động
Chương 12: Bôi trơn rối. Tính toán ở hướng kính, bạc kín bôi trơn rối
Chương 13: Bôi trơn thuỷ động tiếp xúc
Chương 14: Bôi trơn ổ thuỷ dĩnh
Chương 15: Giới thiệu chung về ổ khí
Chương 16: Vật liệu dùng chế tạo ổ khí
Chương 17: Cơ sở lí thuyết bộ trơn khí
Chương 18: Tính ổ bôi trơn khí

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Doãn Ý
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?clx2jccqeolpr82
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *