Giáo trình Máy nâng chuyển

nangchuyen

Với các phương án nâng cần liên kết cứng, đòi hỏi tiêu tốn năng lượng lớn khi nâng

cần. Sởdĩnhưvậy vì nâng cần cũng đồng thời là nâng vật.

Ngoài các phương án trên còn có phương án nâng cần thông qua palăng nâng cần

nhưhình vẽ.

Trong trường hợp nầy, có thểxem cơcấu thay đổi tầm với nhưlà cơcấu nâng cần.

Phương án nầy có các đặc điểm:

+ Trọng lượng của cần nhỏ,

+ Tính cơ động cao

+ Công suất tiêu hao cho nâng cần không lớn,

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/86sj03cbscy4510/GT_may_nang_chuyen_.pdf[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *