Giáo Trình Môi Trường và Con Người – Võ Văn Minh, 114 Trang

Chương 1. Nhập môn khoa học môi trường 
1.1. Khái niệm về môi trường
1.2. Các chức năng cơ bản của môi trường
1.3. Các thành phần cơ bản của môi trường
1.4. Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường6
1.5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu của khoa học môi trường
Chương 2. Các nguyên lý  sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường 
2.1. Những vấn đề cơ bản về sinh thái học
2.2. ý nghĩa của việc vận dụng các nguyên lý sinh thái học trong khoa học môi trường.
Chương 3. Dân số và tài nguyên, Môi trường 
3.1. Xu hướng phát triển dân số trên thế giới
3.2. Mối quan hệ giữa dân số và tài nguyên – môi trường
3.3. Sự gia tăng dân số và các giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dân số ở Việt Nam
Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên 
4.1. Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên2
4.2. Tài nguyên rừng
4.3. Tài nguyên đất
4.4. Tài nguyên nước
4.5. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng
Chương 5. Ô nhiễm môi trường 
5.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường
5.2. Ô nhiễm nước.
5.3. Ô nhiễm không khí
5.4. Ô nhiễm đất …
5.5. Các loại ô nhiễm khác: tiếng ồn, phóng xạ
Chương 6. Hoạt động sống của con người và các vấn đề môi trường nảy sinh 
6.1. Đô thị hóa, Công nghiệp hóa và các tác động môi trường 58
6.2. Nông nghiệp và môi trường
6.3. Nhà ở và môi trường
6.4. Du lịch và môi trường
Chương 7. Các giải pháp BVMT và PTBV ở Việt Nam 
7.1. Chiến lược quốc gia về BVMT và PTBV
7.2. Quản lý môi trường cho sự

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Văn Minh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?y1knj6j3anlyt0d
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *