Giáo trình Nhiệt động lực học

dong luc hoc

Hỗn hợp khí lý tưởnglà hỗn hợp cơhọc của hai hoặc nhiều chất khí lýtưởng

khi không xảy ra phản ứng hóa học giữa các chất khí thành phần. Ví dụ: không khí có

thể được xemnhưlà hỗn hợp khí lý tưởng với các chất khí thành thành gồm nitơ(N2),

oxy (O2), dioxit carbon (CO2), v.v. Hỗn hợp khí được sửdụng có thểcó tỷlệcác chất

khí thành phần rất khác nhau nên việc xây dựng các bảng hoặc đồthịcho chúng là

không thực tế. Bởi vậy, người ta nghiêncứu phương pháp xác định các thông sốnhiệt

động và tính toán với hỗn hợp khí lý tưởng.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/shlvj19fl65sli0/GT_nhiet_dong_luc_hoc_.pdf [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *