Giáo trình quy hoạch đô thị 1 – Ths.Tô Văn Hùng, 71 Trang

 

xzcvQuy hoạch đô thị còn gọi là Quy hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lý các thành phần của đô thị, phù hợp với những nhu cầu của con người và điều kiện tự nhiên, đồng thời đề ra những giải pháp kỹ thuật để thực hiện các phương pháp bố trí đó.
– Quy hoạch đô thị là môn khoa học tổng hợp liên quan đến nhiều ngành nghề, nhiều vấn đề: đời sống, văn hóa, xã hội, khkt,  nghệ thuật và cấu tạo môi trường sống…
Công tác quy hoạch xây dựng đô thị nhằm xác định sự phát triển hợp lý của đô thị từng giai đoạn và việc định hướng phát triển lâu dài cho đô thị đó  về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gián kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị.
Công tác quy hoạch xây dựng đô thị nhằm xác định sự phát triển hợp lý của đô thị từng giai đoạn và việc định hướng phát triển lâu dài cho đô thị đó  về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gián kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Tô Văn Hùng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?b31pc8m5549bcj8
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *