Giáo trình Thi công nhà cao tầng Bê tông cốt thép – Pgs.Lê Kiều

Giáo trình nμy lμ giáo trình chuyên đề nhằm hớng dẫn những điều cơ bản để lập thiết kế biện pháp công nghệ để thi công, giúp cho việc giám sát vμ nghiệm thu phần thô nhμ cao tầng xây chen tại các thμnh phố. Do tính thực tiễn của giáo trình nên nội dung không giải thích nhữngnguyên tắc của thi công cơ sở mμ đợc thể hiện theo dạng các chỉ dẫn công nghệ. Giáo trình nμy có sử dụng các Tiêu chuẩn Xây dựng đã ban hμnh về thi công nhμ cao tầng nh:

TCXD 194:1997 Nhμ cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật

TCXD 203 : 1997 Nhμ cao tầng – Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thicông

TCXD 199 : 1997 Nhμ cao tầng – Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600

TCXD 200 : 1997 Nhμ cao tầng – Kỹ thuật chế tạo bê tông bơm

TCXD 197 : 1997 Nhμ cao tầng – Thi công cọc khoan nhồi

TCXD 196 : 1997 Nhμ cao tầng – Công tác thử tĩnh vμ kiểm tra chất lợngcọc khoan nhồi.

TCXD 202 : 1997 Nhμ cao tầng – Thi công phần thân

TCXD 201 : 1997 Nhμ cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhồi – Yêu cầu về chất lợng thi công

Giáo trình nμy đợc sử dụng lμm cơ sở để lập các yêu cầu kỹ thuật nêu trong bộ hồ sơ mời thầu vμ các bản vẽ. Nếu trong bộ hồ sơ kỹ thuật đã có Hồ sơ mời thầu thì những nội dung bổ sung của giáo trình nμy sẽ lμm phong phú các yêu cầu công nghệ c ho thi công nhμ cao tầng. Tuân theo những khuyến nghị của giáo trình nμy sau khi đợc chủ đầu tchấp thuận có thể đợc coi nhc ơ sở để lập giá thi công.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Kiều
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?dxr1m59gt2c7l54
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *