Giáo trình Vật liệu xây dựng – Gs.Ts.Phùng Văn Lự, 190 Trang

 

zxcVật liệu xây dựng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong các công trình xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Muốn sử dụng vật liệu đạt hiểu quả kinh tế và kỹ thuật cao cần hiểu biết về vật liệu xây dựng. Giáo trình Vật liệu xây dựng được biên soạn theo đề cương chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng, trình bày mối quan hệ hữu cơ giữa thành phần nguyên liệu, những đặc điểm của quá trình công nghệ với tính chất của sản phẩm xây dựng.
Trên cơ sở thấm nhuần quan điểm Cơ bản – Hiện đại -Việt Nam, trong quá trình biên soạn , tác giả đã cố gắng để nội dung cuốn sách tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất của thế giới và của Việt  Nam. Bên cánh đó cuốn sách còn bám sát những quy định và những phương pháp thử cơ lý của các loại vật liệu thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Cuốn sách được dùng làm tài liệu học tập cho học sinh các trường trung học kỹ thuật xây dựng, đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ kỹ thuật, các công nhân,… làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản
Chương 1 – Các tính chất cơ bản của vật liệu
Chương 2 – Vật liệu đá thiên nhiên
Chương 3 – Vật liệu gốm xây dựng
Chương 4 – Vật liệu kính xây dựng
Chương 5 – Vật liệu thép
Chương 6 – Chất kết dính vô cơ
Chương 7 – Bê tông
Chương 8 – Vữa xây dựng
Chương 9 – Vật liệu đá nhân tạo không nung
Chương 10 – Vật liệu gỗ
Chương 11 – Chất kết dính hữu cơ
Chương 12 – Vật liệu sơn và giấy bồi

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phùng Văn Lự
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?pa8h690iajj08v5
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *