Hướng Dẫn Đồ Án Nền Móng – Châu Ngọc Ẩn – 117 Trang

 

http://www.thuvienso.info
– Các phương pháp tính toán nền móng công trình
+ Các phương pháp tính nền móng
+ Thống kê số liệu địa chất
+ Các gái trị bình quân số liệu thí nghệm
+ Phân chia các lớp địa chất công trình
+ Đặc trưng tiêu chuẩn
+ Đặc trưng tính toán
+ Các dữ liệu đẻ tính nền móng
– Tóm tắt cơ học đất
+ Tính ứng suất trong nền đất
+ Biến dạng đất nền độ lún
+ Vấn đề sức chịu tải của nền
– Thiết kế móng nông
+ Phân loại
+ Móng nông chịu tải đứng
– Thiết kế móng cọc
+ Định nghĩa cọc
+ Phân loại cọc
+ Sức chịu tải dọc trục của cọc theo vật liệu
+ Sức chịu tải cọc trục của cọc theo đất nền
+ Tính sức chịu tải cảu cọc theo chỉ tiêu trạng thái của đất nền – phương pháp thống kê
+ Tính sức chịu tải của cọc theo công thức đóng cọc
+ Tính sức chịu tải của cọc theo kết quả nén tĩnh
+ Tổng quát về cọc chịu tải ngang
– Gia cố nền
+ Đệm vật liệu rời (đá- cát)
+ Cọc vật liệu rời (Đá – cát)
+ Cọc đất voi – Cọc đất xi măng
+ Gia tải trước
+ Gia tải trước kết hợp thiết bị toát nước theo phương đứng (Giếng cát, bấc thấm)
+ Gia tải trước bằng phương pháp hút chân không
+ Nguyên lý cơ bản đất có cốt
+ Vải địa kỹ thuật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Châu Ngọc Ẩn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?wmjiw0mo0dt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *